Warsztaty dla dzieci

Nasze warsztaty...

To nie tylko pomysł na zajęcia pozaszkolne. Warsztaty są integralną częścią założeń wychowawczych i edukacyjnych Pracowni. Wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone są według autorskich programów. Starannie dobieramy metody i formy pracy, by uczyły, wychowywały i uwrażliwiały dzieci. Dajemy dzieciom narzędzia poznawania świata: wyobraźnię, sztukę, kreatywne myślenie, wiarę we własne możliwości.

Nie kształcimy artystów, kucharzy, piekarzy, tancerzy ani specjalistów różnych dziedzin naukowych, ale otwieramy różne ścieżki poszukiwania i rozwijania zwykłych umiejętności czy też wielkich pasji. 

Jesteśmy zawsze blisko dziecięcego świata, uważnie.